همه سرویس های به سایت قبضها نقل مکان خواهد کرد لطفا پس از دریافت شناسه قبض و شناسه پرداخت از سایتهای لینک شده در صفحات داخلی به لینک قبضما در این صفحه یا متن آموزشی در بالای صفحات مراجعه کرده و برنامک قبضما را دانلود و نصب فرمایید تا پرداخت از طریق موبایل برای شما راحت شود