استعلام مشاهده و پرداخت قبض تلفن ثابت استان البرز شهرستان کرج

Category:

همانند اکثر شهرهای ایران کافیست که به این آدرس کشوری مراجعه و قبوض خود را مشاهده فرمایید سپس می توانید با مراجعه به اپ قبضما که از این آدرس دانلود می فرمایید و با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت حاصل از سایت مخابرات قبض خود را پرداخت نمایید.

مشاهده قبض تلفن ثابت همه شهرهای ایران

دانلود اپ قبضما مخصوص پرداخت قبوض و شارژ تلفن همراه

لطفا به یاد داشته باشید که امنیت شما در این برنامک تضمین شده است و استفاده از اپ های متفرقه نتایج زیانباری به همراه دارد