شارژ، استعلام مشاهده و پرداخت قبض صورتحساب سامانتل

Category:

پرداخت قبض و صورتحساب سیم کارت های اعتباری و دائمی سامانتل از طریق این صفحه

کلیک کنید

همچنین همیشه اپ قبضما را در دسترس خود داشته باشید زیرا فقط با دانستن هر شناسه قبض و شناسه پرداختی می توان به سادگی قبض مورد نظر را پرداخت و از نتیجه کار لذت برد. در صورت دریافت شناسه از سایت سامانتل می توانید برای پرداخت به اپ مذکور مراجعه تا نتیجه عالی بگیرید.