استعلام و مشاهده صورتحساب قبض آب مشهد نیشابور خراسان رضوی

Category: Tag:

قبض آب مشهد نیشابور خراسان رضوی

با شماره ۱۵۲۲ تماس بگیرید می توانید با دادن شماره اشتراک اطلاعات قبض خود را به دست بیاورید همچنین ثبت نام با شماره موبایل و در آینده قبضهای جدید به پیامک شما ارسال خواهد شد

اگر می خواهید در سایت کارتان را انجام دهید فقط امکان ثبت شماره موبایل وجود داشته و امکان پرداخت فقط با شناسه قبض و شناسه پرداخت دریافتی در شماره موبایل وجود خواهد داشت

به هر حال آدرس سایت از این قرار است